zondag 22 december 2013

Kersttoespraak: toon lef in 2014!

Willem-Alexander spreekt zijn volk toe op 25 december. Filip doet het waarschijnlijk reeds de 24e en ik geef vandaag al mijn kersttoespraak prijs. Van toepassing op zowel de Nederlanders als de Belgen.

Landgenoten!

Het bijna afgelopen jaar was wederom niet gemakkelijk. Alhoewel we nu voorzichtig aan mogen vaststellen dat er licht aan het eind van de donkere tunnel gloort waar het de economie betreft, moeten we ook toegeven dat dit licht nog niet heel sterk is. Het jaar 2014 moet uitwijzen of het licht afkomstig is van een sterke Duracell-batterij of een goedkope batterij die niet lang meegaat. Laten we op het eerste hopen.

Zoals in elk willekeurig jaar waren er ook nu hoogte- en dieptepunten. In de politiek ging het moddergooien onverdroten verder, tot een beschamend niveau. Op sportief vlak mogen wij ons met kerst nu al verheugen op een flinke portie Laaglandse samba in Brazilië, juni 2014. Het weer verraste ons met aangename en minder aangename dagen en zoals zo vaak was er negen op de tien keer geen bal op de tv. We namen afscheid van mensen van groot statuur en verwelkomden nieuwe adel.

Persoonlijk kijk ik terug op een leerzame reis langs 12 Europese landen. Een reis die in 2014 hopelijk een vervolg gaat krijgen richting Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Op de vraag 'Where's the love' moest ik ook dit jaar het beslissende antwoord schuldig blijven. Mocht een dame zich na lezing geroepen voelen mij alsnog op het laatste moment in 2013 het antwoord te geven, mag zij zich altijd bij mij voegen. Hetzelfde geldt voor een werkgever die mij weer het ouderwetse 'I don't like Mondays' gevoel kan geven. Ik heb mijn portie vrije dagen nu wel gehad.

Was 2013 een goed jaar of een slecht jaar? Eigenlijk is dit een onzinnige vraag! Het leven lijkt steeds sneller te gaan naarmate men ouder wordt. Gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op. Je hoopt op den duur zo 'Old and wise' te zijn dat je op zijn minst je eigen leven in de hand hebt. Bij sommigen lukt dat. Bij anderen niet. Afgaande op al mijn ontboezemingen die ik ook dit jaar weer met u deelde, kunt u makkelijk raden tot welke groep ik mij reken.

De laatste weken van het jaar zijn nooit mijn actiefste. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar bij mij overheerst dan altijd het gevoel 'Opzij, opzij, opzij'. Het jaar mag voor mij dan in a split second eindigen. Helaas gebeurt altijd het tegenovergestelde. We zitten rond een kerstboom en worden bestookt met top 2000's, jaaroverzichten en andere terugblikflauwekul die de mensheid niet vooruit helpt. De regeringsleider die het inzicht en de moed heeft om 2 januari direct na 25 december te laten aanvangen, is wat mij betreft een groot visionair.

Wat gaat 2014 ons brengen? Weet u het, weet ik het. We hopen allemaal op een goede gezondheid en behoud van (of terug) een job. De één plant een verre reis, de ander een verhuis. De lotto willen we uiteraard allemaal winnen.

Wat er ook gebeurt in 2014, ik wil u één boodschap meegeven: blijf uzelf en uw principes zoveel mogelijk trouw en wees niet de slaaf van uw baas, regering, vrouw of hond. Wie sterk in zijn schoenen staat en ook eens nee durft te zeggen, heeft de meeste kans om vooruit te komen.

Ik sluit af met twee songs: eerst mijn all time favorite Christmas carol die mijn laatste zinnen bekrachtigt. Als tweede mijn persoonlijke afsluiting van dit jaar. Ik vind het mooi geweest voor 2013. Ik wens u een vreedzaam, bedachtzaam en niet te ambetante kerst toe. Met daarna een nieuwjaar waarin uw dromen, ambities, wensen en noodzakelijkheden nu wel eens zoveel mogelijk mogen uitkomen.