woensdag 31 januari 2018

Geen winststijging ING België

ING maakte vanochtend mooie winstcijfers bekend. Wereldwijd steeg de winst naar bijna vijf miljard euro. ING België deelt echter niet mee in de vreugde. In België was geen sprake van winststijging, maar van winstdaling.
De winst in België zakte van 1,2 miljard euro naar 876 miljoen euro. Belangrijkste reden hiervoor is de herstructurering die ING de komende jaren in België doorvoert en waarvoor geld opzij gezet moet worden.

Lees meer.


dinsdag 30 januari 2018

Charles Michel peilt stemming bij Russen

Federaal premier Charles Michel is momenteel op staatsbezoek in Rusland. Hij peilt er de stemming bij de Russen om weer politieke en economische zaken te willen doen met Europa, ondanks het feit dat de Europese sancties vooralsnog nog steeds van kracht zijn.

                                        Charles Michel (l) en Dmitri Medvedev (r)

Zijn Russische collega Dmitri Medvedev is alvast blij met de komst van Michel en benadrukt dat de Europese sancties tegen Rusland ‘niet nuttig zijn in de relatie tussen Europa en Rusland’. Medvedev zou liever zien dat de landen weer meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het vlak van terrorismebestrijding. Michel zei op zijn beurt dat het nodig is als Europese Unie niet alleen over Rusland te praten, maar ook met Rusland.

Lees meer.

maandag 29 januari 2018

Zes nieuwe ambassadeurs voor promotie Belgisch duurzaamheidsbeleid

Er is nog veel werk aan de winkel voor de federale regering om de VN millenniumdoelstellingen inzake duurzaamheid, zoals geformuleerd in 2015, te behalen tegen 2030. Om deze doelstellingen bekend te maken onder het grote publiek heeft minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem (foto), zes nieuwe duurzaamheidsambassadeurs benoemd.
De zes organisaties die moeten zorgen dat de millenniumdoelstellingen bij de Belgen gekend worden, zodat deze ook kunnen worden behaald, zijn: reisorganisatie Joker, natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt/Natagora (Brussels/Waalse tak), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het filmfestival MOOOV en dagblad Metro.

Lees meer.


zondag 28 januari 2018

Paardenmarkt twee weken na ontploffing

Afgelopen week raakte bekend dat het Antwerpse OCMW (= Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn,  een gemeentelijke instelling die dienstverlening aan ouderen en mensen zonder werk verschaft, waaronder huisvesting en financiële hulp) een vooronderzoek was gestart naar het pand aan de Paardenmarkt 101 dat maandag 15 januari jl. ontplofte.

Medewerkers van het OCMW hadden namelijk al in 2017 bij hun bezoek aan enkele cliënten opgemerkt dat het pand in slechte staat was (schimmel, ontbrekend glas etc.).  Antwerps burgemeester Bart De Wever benadrukte in reactie hierop dat het stadsbestuur geen signalen waren toegekomen dat de fysieke veiligheid van de bewoners in het geding was. Daarom was er voor de dienst woontoezicht geen reden om er prioriteit aan te geven, aldus nog De Wever.

Het laatste woord zal hierover nog niet zijn gezegd. Zo ziet de plek er nu bijna twee weken later uit.


                                         Copyright foto: Johan Peters

Bron: Dagdagelijks België


zaterdag 27 januari 2018

Boekhouding Staatsveiligheid niet meer geheim

Wat spookt de Belgische Staatsveiligheid uit met haar budget? Niemand die het tot voor kort wist. Uiteraard zijn haar operaties veelal geheim, maar wat ze kosten, was evenmin bekend. Er was niemand die er financiële controle op uitoefende. Tot nu. Het Rekenhof mag de uitgaven, tot op zekere hoogte, voortaan inkijken.
De Staatsveiligheid heeft zelf aan het Rekenhof gevraagd om de boeken voortaan in te komen kijken. Dit gebeurde nadat een wettelijk kader was gecreëerd voor een verantwoord uitgavenbeleid.

Lees meer


vrijdag 26 januari 2018

Brusselse nationalisten willen niet in zee met N-VA

Zoals zo langzamerhand hopelijk bekend, wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestuurd door een gezamenlijke regering van Walen en Vlamingen op 50/50 basis. De N-VA van Bart De Wever zit in de oppositie, maar ligt goed in de peilingen. Dat valt verkeerd bij de partijvoorzitter van Défi, Olivier Maingain. Zeg maar de Waalse tegenhanger van Bart De Wever.
Waar de N-VA van Bart De Wever (uiteindelijk) streeft naar een (zoveel mogelijk) onafhankelijk Vlaanderen en Brussel van de rest van België, wil Maingain juist het omgekeerde. Hij streeft naar meer grondgebied voor de Franstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Grondgebied dat bij de Vlamingen gevonden moet worden.

Lees meer. 


donderdag 25 januari 2018

Belgische hypermarkten Carrefour de klos door herstructurering

Zoals gevreesd, ontkomt ook België niet aan de gevolgen van de afgelopen dinsdag aangekondigde herstructurering bij Carrefour. Vooral de hypermarkten blijken de klos. Bij de supermarkten zijn vooralsnog geen maatregelen aangekondigd.
De hypermarkten in Genk en Angleur moeten de deuren sluiten. Die in Westerlo, Brugge Sint-Kruis en Haine-Saint-Pierre veranderen van een hypermarkt in een kleinere supermarkt. Ook de hypermarkt in Turnhout moet inkrimpen, maar blijft een hypermarkt. Efficiëntiemaatregelen worden verder doorgevoerd in alle 44 Belgische hypermarkten. Het banenverlies in deze tak zou maximaal op 1.053 jobs kunnen uitkomen. Daarnaast verdwijnen nog eens 180 jobs op het Belgische hoofdkantoor.

Lees meer


woensdag 24 januari 2018

‘Staatsgevaarlijke poëzie’ door Dichter des Vaderlands Els Moors

De Belgische poëzieliefhebbers zijn gewaarschuwd. De nieuwe Dichter des Vaderlands, de Vlaamse Els Moors (foto), is van plan in de twee jaar dat ze de titel draagt ‘staatsgevaarlijke poëzie’ te schrijven.
Moors is nog maar de derde Dichter des Vaderlands. Naar goed Belgisch gebruik moet ook deze titel eerlijk worden verdeeld tussen de Vlamingen en de Walen. De Vlaming Charles Ducal beet het spits af. Moors volgt de Franstalige Brusselse Laurence Vielle op. Samen maakten ze al een tournee door België.

Lees meer


dinsdag 23 januari 2018

Vlaming blieft frieten Sergio Herman

Nadat vorig jaar de eerste Vlaamse Frites Atelier in Antwerpen opende, volgen dit jaar openingen in Gent en Brussel. Ook luchthaven Zaventem zou op het lijstje staan. De Vlaming blieft kennelijk de frieten van Sergio Herman (foto).
De Gazet van Antwerpen, waarop dit artikel is gebaseerd, doet het uitschijnen dat Frites Atelier een imperium is van Herman zelf. Dat blijkt niet helemaal juist. Frites Atelier is in Amsterdam bedacht en de bedenkers vroegen Herman het recept voor de frites te ontwikkelen. Daar heeft hij vervolgens anderhalf jaar de tijd voor genomen eer hij tevreden was. Met dat recept is Frites Atelier vervolgens de boer op gegaan in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en dus Antwerpen.

Lees meer


maandag 22 januari 2018

Donderdag buitengewone ondernemingsraad Carrefour België

De vakbonden bij Carrefour België hebben een buitengewone ondernemingsraad aangekondigd voor donderdag 25 januari. Zij vrezen een sociaal bloedbad door een mogelijke nieuwe herstructurering.
Op dinsdagochtend 23 januari komt de CEO van Carrefour, de Fransman Alexandre Bompard, met een ‘transformatieplan’ naar buiten. De vakbonden vinden het vreemd dat hij het niet in een ondernemingsraad verkondigt en vrezen dan ook het ergste voor Carrefour België.


Lees meer

zondag 21 januari 2018

Vlaanderen was 100 jaar geleden al (even) onafhankelijk

Vlaamse onafhankelijkheid. Het is de geheime droom van menig N-VA’er en de openlijk uitgesproken eis van het Vlaams Belang. Het land België werkt niet, de Walen plegen alleen maar obstructie en onttrekken miljarden euro’s aan de Vlaamse economie. Dat zijn de meest gehoorde argumenten. Weten die N-VA’ers en VB’ers dat Vlaanderen al eens onafhankelijk is geweest? Precies 100 jaar geleden.
Andere tijden, inderdaad. De geschiedenis zou zich tijdens WO II bijna nog eens herhalen. Ook toen was er een groep Vlamingen die met de Duitse bezetter collaboreerde in de hoop op onafhankelijkheid. Die geschiedenis is wel genoegzaam bekend in Vlaanderen.

Lees meer


vrijdag 19 januari 2018

Militairen binnenkort uit straatbeeld (?)

Federaal minister voor Veiligheid Jan Jambon sprak het eind 2017 al uit als eindejaarswens en het lijkt er nu toch echt van te komen: de militairen verdwijnen zeer waarschijnlijk binnenkort weer uit het straatbeeld van Antwerpen, Brussel, Luik, Namen.
Maandag 22 januari overlegt het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging), de instantie die in België het dreigingsniveau bepaalt, met alle betrokkenen (betrokken ministers en veiligheidsdiensten/politie) over het dreigingsniveau. Alle signalen staan al een tijdje op groen om dat niveau te verlagen van 3 (aanslag is mogelijk en waarschijnlijk) naar 2 (dreiging weinig waarschijnlijk).

Lees meer


donderdag 18 januari 2018

Koning en federaal premier zien 2018 wel zitten

Koning Filip hield vandaag zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak voor de hoogste vertegenwoordigers van het land. Hij is optimistisch over het jaar 2018, maar plaatste wel enkele kanttekeningen. Eenzelfde geluid was te horen bij federaal premier Michel.Koning Filip benadrukte het belang van een gelijke verdeling van de economische welvaart, nu de economie in Europa en België weer opbloeit. ‘Niemand mag zich in de steek gelaten voelen voelen’, aldus Filip.

Lees meer.


dinsdag 16 januari 2018

Brussel moet heft in eigen hand nemen

Vlaams sprekende en Frans sprekende Brusselaars hebben meer met elkaar gemeen dan ze nu laten zien. Brussel moet zelf het heft in hand nemen en niet haar beleid laten bepalen door of de Vlamingen of de Walen. Dat betoogt Ecolo/Groen leidster Zakia Khattabi bij de aftrap van hun verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, 14 oktober. Voor wie het Frans beheerst, luister naar het interview op de site van RTBF (video in bericht).

maandag 15 januari 2018

Delhaize België krijgt Nederlandse financieel directeur

Maar liefst drie directieleden van Delhaize België stappen op. Daarvoor in de plaats komt onder andere de huidige VP Finance van Ahold in Tsjechië, Siger Spaans (foto). Spaans wordt bij Delhaize België financieel directeur en de eerste Nederlander in de directie.Spaans heeft bij Ahold/AH al een lange carrière erop zitten. Hij is er in 2000 begonnen en bekleedde sindsdien verschillende financiële posten. In 2008 stapte hij voor 4 1/2 jaar over van AH naar Ahold dochter Gall & Gall. Zijn stek als VP Finance in Tsjechië was zijn eerste buitenlandse post.

Lees meer


vrijdag 12 januari 2018

Belgen waarschijnlijk op 26 mei 2019 naar de stembus

In België vallen de regionale verkiezingen (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) altijd samen met de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het EP heeft vandaag besloten die verkiezingen tussen 23 en 26 mei 2019 te houden. Aangezien men in België altijd op zondag stemt, zouden de Belgen op  zondag 26 mei naar de stembus moeten.
De federale verkiezingen hoeven niet per se samen te vallen met die voor het EP. In 2014 was dat wel het geval. Als de regering Michel zijn rit uitzit, zullen dus ook de federale verkiezingen opnieuw samenvallen met de Europese. Dan wordt zondag 26 mei opnieuw super verkiezingsdag.

Lees meer.


donderdag 11 januari 2018

Vlaamse overheid mag buitenlandse investeringen tegenhouden

Vlak voor de kerstvakantie heeft de Vlaamse regering een bestuursdecreet uitgevaardigd dat zegt dat zij buitenlandse investeringen in intercommunales (samenwerkingen tussen gemeenten in één gezamenlijk publiek bedrijf, bijvoorbeeld Eandis voor de energiedistributie, red.) en overheidsinstellingen kan tegenhouden als de staatsveiligheid in het geding is. Het decreet komt er op aandrang van premier Geert Bourgeois (foto).Bourgeois heeft geen goede herinneringen overgehouden aan de Chinese poging invloed te verkrijgen in Eandis in 2016 (zie ook dit bericht van 14 december jl.) Zijn regering kon zelf niets doen om te proberen die Chinese invloed te voorkomen. Zo’n soortgelijke machteloze situatie keert nu dus niet meer terug.

Lees meer


woensdag 10 januari 2018

Ook Kermit de Kikker kan gokken in België

Belgen houden wel van een gokje wagen. Keus genoeg uit legale krasspellen, loterijen en dergelijke. Het hoofd van de Nationale Loterij, Jannie Haek,  hekelt het gemak waarmee Belgen ook een gokje kunnen wagen op goksites die volgens hem te gemakkelijk worden erkend. Zelfs Kermit de kikker kan zich erop registreren, stelt hij.
Haek liet de proef op de som nemen door een minderjarige zich te laten registreren bij de Kansspelcommissie als Kermit de Kikker en hem daarna een account te laten openen bij een bekende goksite ter waarde van 9.999.999 euro. Conclusie van Haek: ‘België is de Far West van het online gokken.’

Lees meer.


dinsdag 9 januari 2018

Over Belgisch zwart geld en files op de Vlaamse wegen

Goed nieuws voor degenen die mijn blogs missen: vanaf vandaag zal ik iedere dag weer bloggen! Verwacht echter geen persoonlijke verhalen van mij. Iedere dag kun je via dit blog doorklikken naar de nieuwste berichten op mijn site Dagdagelijks België. Zo kun je ze nooit missen, mocht je Dagdagelijks België niet volgen op Twitter of Facebook.

Belgen geven en masse zwart geld aan
 
De Belgische regering kan 590 miljoen euro extra inkomsten op de begroting bijschrijven dankzij zwart geld dat en masse alsnog is aangegeven in 2017.

                                         Minister voor Finanbciën Johan Van Overveldt
                                         is vast een tevreden man


Ook in 2016 kregen Belgen de kans hun zwarte geld in tweede instantie aan te geven. De opbrengst lag toen drie keer lager. Dat veel Belgen in 2017 wel eieren voor hun geld kozen, heeft twee belangrijke oorzaken.

Lees meer.
 
Vlaanderen wil jaarlijks 350.000 vrachtwagens van de weg halen
 
De Vlaamse regering gaat samen met de havenbesturen 16 projecten opzetten en financieel ondersteunen die een modal shift van wegtransport naar voornamelijk vervoer per binnenvaart en het spoor moeten bewerkstelligen. Daardoor zouden jaarlijks 350.000 vrachtwagens minder op de Vlaamse wegen kunnen rondrijden.

                                         Ring rond Antwerpen

De 16 geselecteerde projecten kunnen in korte tijd veel volumes van de weg halen, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts. Hij wijst erop dat de files, onder andere door het vele vrachtverkeer, steeds langer worden en ‘mens, milieu en economie verlammen’.

Lees meer