zondag 28 januari 2018

Paardenmarkt twee weken na ontploffing

Afgelopen week raakte bekend dat het Antwerpse OCMW (= Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn,  een gemeentelijke instelling die dienstverlening aan ouderen en mensen zonder werk verschaft, waaronder huisvesting en financiële hulp) een vooronderzoek was gestart naar het pand aan de Paardenmarkt 101 dat maandag 15 januari jl. ontplofte.

Medewerkers van het OCMW hadden namelijk al in 2017 bij hun bezoek aan enkele cliënten opgemerkt dat het pand in slechte staat was (schimmel, ontbrekend glas etc.).  Antwerps burgemeester Bart De Wever benadrukte in reactie hierop dat het stadsbestuur geen signalen waren toegekomen dat de fysieke veiligheid van de bewoners in het geding was. Daarom was er voor de dienst woontoezicht geen reden om er prioriteit aan te geven, aldus nog De Wever.

Het laatste woord zal hierover nog niet zijn gezegd. Zo ziet de plek er nu bijna twee weken later uit.


                                         Copyright foto: Johan Peters

Bron: Dagdagelijks België


Geen opmerkingen: