maandag 29 januari 2018

Zes nieuwe ambassadeurs voor promotie Belgisch duurzaamheidsbeleid

Er is nog veel werk aan de winkel voor de federale regering om de VN millenniumdoelstellingen inzake duurzaamheid, zoals geformuleerd in 2015, te behalen tegen 2030. Om deze doelstellingen bekend te maken onder het grote publiek heeft minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem (foto), zes nieuwe duurzaamheidsambassadeurs benoemd.
De zes organisaties die moeten zorgen dat de millenniumdoelstellingen bij de Belgen gekend worden, zodat deze ook kunnen worden behaald, zijn: reisorganisatie Joker, natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt/Natagora (Brussels/Waalse tak), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het filmfestival MOOOV en dagblad Metro.

Lees meer.


Geen opmerkingen: