zaterdag 24 maart 2018

Belgische begroting weer op koers

De federale regering heeft de afgelopen week de begroting voor 2018 nagelopen. De regering houdt vast aan haar engagement inzake armoedebestrijding en koopkrachthandhaving, maar trekt vooral extra geld uit voor veiligheid en justitie.
Concreet is het volgende overeengekomen:

Lees meer


Geen opmerkingen: