vrijdag 9 maart 2018

Vlaamse bioboeren gezocht

Vlaanderen doet het niet goed op het gebied van biologische landbouw. Slechts 1,1% van de landbouwgrond in Vlaanderen is bestemd voor biologische landbouw. Wallonië doet het met 9,7% veel beter en ligt zelfs boven het Europees gemiddelde van 6,7%. Tijd voor een actieplan, vindt Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege.
Dat actieplan heet voluit het Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022. Belangrijkste speerpunt daarin is de oprichting van zogenaamde regionale ‘bioclusters’, lokale samenwerkingsverbanden van boeren die overschakelen van de reguliere landbouw naar de biologische landbouw. Schauvliege gebruikt hiervoor de metafoor van de uit deinende olievlek. Om in natuurtermen te blijven, kun je ook zeggen: als er één schaap over de dam is …

Lees meer.


Geen opmerkingen: